odbor

ИЗВРШЕН ОДБОР

Петар Богојески

Претседател

Љупчо Божиновски

Потпретседател

Стефан Апостоловски

Потпретседател

Сашо Лазаровски

Генерален Секретар

Петкана Шкрековска Богдановска

Национален Координатор

Даниела Гавриловска Јовковска

Меѓународен Координатор

Ивица Мицев

Член на Национален Совет

Васко Алексовски

Национален Координатор

Стево Насковски

Организационен Секретар

Сузана Димитрова

Член на Национален Совет

Филип Трпески

Технички Асистент